perželti

pérželti intr., tr. KI324, Rtr, ; Sut, paržélti; M 1. peraugti, per daug suaugti: Péržėlusi roputė K. Atolų prižėlė páržėlė, nešienaujas, ko lauka? Rdn. Palijo, šil̃ta ir žolė péržėlė žolę Drsk. Daržas jau paržė́lė Ėr. Katrie pasėjo anksti rugius, tai péržels, gali pradėt plaukiot Žl. Svogūnai (nj.) páržėlė, kame gerus rasi? Nv. Tinginiai, pijokai: bulbės, daržai žė́lusi páržėlusi, ir ėsti pritrūksta Krš. Žėlė péržėlė žolės, laukas vienos žolės Vj. Išsklaidai ją (salyklą), patiesi plonai, tankiai maišai, ka neparžéltų Bsg. Ir lapeliai nubiro, ir žolelė peržėlė, o da mano bernužėlis da neišmiegojo LTR(Šl). | refl.: Anksti pasėjau rugius, bijau, kad nepersiželtų Ds. 2. želiant išlįsti į viršų, per ką nors perlįsti: Šienas guli antra savaitė žole páržėlęs Skr. Išgulė, žolės péržėlusios, sugrabaliot negali Snt. Par pradalgę žolė paržėlusi: nėr laiko suvežti šieną Šts. Čystai miežiai, sako, žole páržėlę Trk. Rugiai išguldyti, péržėlę, varpos juoduoja, stovi vanduo visur Snt. Páržela žolė par juos (miežius), galvikes iškiša Rmč. Miežiai kai jau peržydi, kad ir pérželia, grūdų esti Sug. Ko neakėjai [bulvių], ko nevagojai: žolė žėlė páržėlė Pvn. Javai išgulę, žole péržėlę Prn. Bulvės paržela varpučiais Šts. Kuitynūse būna geros žolės: vis párželtos pradalgės Lk.
◊ gõdas péržėlęs per akìs Prk, Sg labai šykštus: Kaimynai aną stačiai iškernoja sakydamys, kad godas anam par akis páržėlęs J.Jabl. Juk žiedo dalyką galėtum duoti, ale kur tu duosi, tau jau godas per akis peržėlęs I.Simon.
\ želti; apželti; atželti; įželti; išželti; nuželti; paželti; perželti; pieželti; praželti; priželti; suželti; užželti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • apželti — apželti, àpželia, apžėlė 1. intr. SD112, SD201, R, R70,374, MŽ, MŽ93,502, MŽ213, Sut, I, M, LL110, L, ŠT353, Rtr, Š, DŽ, NdŽ, OGLII331 pasidaryti apdengtam kuo augančiu, žaliuojančiu: Pieva gerai apžėlusi K. Pievos su krūmais yra apžėlusios N.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atželti — atželti, àtželia, atžėlė intr. 1. Q622, R, R401, MŽ, MŽ540, D.Pošk, Sut, N, K, J, M, L, Rtr, Š, DŽ, NdŽ, KŽ atsigauti, vėl suželti: Atželia kaip atvašos CII300, B. Ataželiu SD215. Žieminės [gėlės] atžėlė, o tiej (jurginai) ir sušalo Kpč. Iškerti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išželti — išželti, ìšželia, išžėlė intr. 1. Q257, R204, MŽ271, N, KI158,633, K, Š, ŠT241, Rtr, NdŽ, KŽ išaugti, augant išlįsti: Iš vidaus kelmo išžėlė atžala J. Kur obelų atažalos išžėlę, tai duota duota, suryta kiškių Klt. Išžel̃s žalia žolužėlė po mano… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nuželti — nuželti, nùželia, nužėlė intr. Š apaugti: Nužėlė kapai, nė[ra] kam taisyti Pp. Be švendrynų ir viksvomis nužėlusių plotų, nieko geresnio nesimato M.Katil. Pusė kalno pušimis apaugusi, o kita pusė alksniais nužėlusi rš. ║ apaugti plaukais: Ta nė… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paželti — paželti, pàželia, pažėlė intr. 1. S.Dauk, Sut, KI87, K, DŽ, NdŽ, KŽ, Eig kiek paaugti: Jei dar atolo pažel̃s, bus kuoj karvukę šert DrskŽ. Atolas pažėlė, nupjausma, būs šieno Rdn. Po lietui pažėlė žolės Klt. Sako, lanko[je] žolės yra, pažėlusi… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • peržėlimas — sm. (1) → perželti 1: Žiemkenčių peržėlimas rš. žėlimas; apžėlimas; atžėlimas; įžėlimas; išžėlimas; pažėlimas; peržėlimas; prižėlimas; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pieželti — pieželti, piẽželia, piežėlė (dial.) KlbIX67(Prk) žr. priželti 2: Mano runkeliai pyžėlė, išutinėti neita Klp. Upės dugnas pyžels stambioms žolėms Sg. želti; apželti; atželti; įželti; išželti; nuželti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • praželti — praželti, pràželia, pražėlė 1. intr. N, NdŽ pradėti želti: Pieva jau pražėlė, t. y. pradėjo želti J. ║ pradėti želti plaukams, plunksnoms: Mokintinis galėjo turėti aplink dvidešimtį metų, nes jo barzda ir ūsai jau gerai buvo pražėlę Vrp1889,51.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • priželti — priželti, prìželia, prižėlė intr. 1. K, L, Rtr, Š, NdŽ, KŽ, DŽ1 daug priaugti: Miškas buvo nukirstas, o tę prižėlė krūmų Jdp. Atoluko prìželia rudenin, karvaitėmi geriau Drsk. Žolės prižėlę, ė avys bliauna i neėda Ck. Kad prižėlė alksnynų, kad… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • suželti — suželti, sùželia, sužėlė intr. 1. R420, MŽ568, Sut, N, K, M, L, Rtr, BŽ67, Š, DŽ, KŽ želiant išaugti, sutankėti: Reti rugiai sužėlė, t. y. sutankėjo J. Ne rozą ir savo laukuosa sužėlė rugiai DrskŽ. Ik šalnom rugiai jau būsta sužėlę LzŽ. Sudygo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.